جستجو: سال=488 ماه=07-ژوئیه

آغاز گاه‌شماری طبری ...
1host2u.com 23/07/488 تاریخ
گاهشماری طبری / تبری (مازندرانی)، نوعی از گاهشمار ساسانی است که در آن سال برابر ۳۶۵ روز و شامل دوازده ماه ۳۰ روزه بوده‌است. تاریخچه و مشخصات مبداء آن...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF