جستجو: سال=1985 ماه=03-مارس

انفجار یک بمب در نمازجمعه منجر به شهادت 14نفر و مجروح شدن 88 نفر منجر ...
ww1.rajanews.com ۱۳۶۳/۱۲/۲۴ تاریخ
روایت آیت الله ری شهری از انفجار نمازجمعه آیت الله خامنه ای: عاملین انفجار هشتصدهزار تومان از عراق مزد گرفتند/ علت انفجار موکت‌ انفجاری بود که از عراق...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF