جستجو: سال=1978 ماه=10-اکتبر

به آتش کشیدن ساختمان حزب رستاخیز در همدان ...
farsnews.com ۱۳۵۷/۰۷/۲۸ تاریخ
سالروز به آتش کشیدن ساختمان حزب رستاخیز در همدان حزب دولت ساخته سه ساله پهلوی + تصاویر 28 مهر 1357 ساختمان حزب رستاخیز در همدان توسط مردم به آتش کشیده...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF