جستجو: سال=1972 ماه=05-مه

اعدام چهار جوان قبل از ورود رئیس جمهور آمریکا ...
mashreghnews.ir ۱۳۵۱/۰۳/۰۴ تاریخ
کسانی که در چهارم خرداد اعدام شدند نوعاً دارای گرایش مذهبی و از چهره های نسل اول سازمان مجاهدين خلق بودند. به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ روز 4 خرداد 1351 ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF