جستجو: سال=1960

روزي که با تشکیل «اوپک» موافقت شد...
donya-e-eqtesad.com 12/09/1960 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: 12سپتامبر 1960 كشورهاي صادركننده نفت با هدف محافظت از منافع خود با تاسيس سازمان واحدي موافقت كردند كه به اختصار «اوپك» ناميده مي ...ادامه مطلب»

دعوت از ایران برای شركت در كنگره‌ بین‌المللی اسپرانتو...
donya-e-eqtesad.com 12/06/1960 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: سند د عوت از ایران برای شركت در چهل و پنجمین اجلاسیه‌ كنگره‌ بین‌المللی اسپرانتو(کنگره جهانی زبان واحد) در بروكسل، سندی است که در...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF