جستجو: سال=1952 ماه=07-ژوئیه

مصدق در وزارت دفاع ملی...
donya-e-eqtesad.com 27/07/1952 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: 27 ژوئیه 1952(پنجم مرداد1331) دكتر مصدق وزیران خود را به مجلس شورای ملی معرفی كرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر دا...ادامه مطلب»

احترام به جان باختگان دموکراسی و حاکمیت ملی سی ام تیر، ...
donya-e-eqtesad.com 23/07/1952 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: اول مرداد ماه 1331 دکتر مصدق که با جانبازی مردم بر شاه و هوادارانش پیروز شده بود اعلام کرد که به احترام مقتولان تظاهرات سیاسی سی ...ادامه مطلب»

قیام مردم در حمایت از نهضت ملی ایران ...
1host2u.com 21/07/1952 تاریخ
اصطلاح ۳۰ تیر در فرهنگ سیاسی اخیر ایران به وقایعی اشاره دارد که در تیرماه ۱۳۳۱ در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سراسر ایران رخ داد. پیشینه انتخاب...ادامه مطلب»

نخست وزیری احمد قوام کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد!...
donya-e-eqtesad.com 19/07/1952 تاریخ
با تشدید اختلافات میان محمدرضاشاه و مصدق برای انتخاب وزیر جنگ در سال ۱۳۳۱، مصدق استعفا کرده و شاه با پذیرش استعفای او دست دوستی به سوی قوام دراز کرد. ...ادامه مطلب»

مصدق و درخواست اختیارات بیشتر...
donya-e-eqtesad.com 13/07/1952 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: محمد‌مصدق، نخست‌وزیر در تاریخ 22 تیرماه سال ۱۳۳۱ با ارائه لایحه‌ای، از مجلس هفدهم شورای ملی خواست اختیارات وی را در مقام نخست‌وزی...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF