جستجو: سال=1947 ماه=07-ژوئیه

اولین کلنگ کار لوله‌کشی: از قنات تا لوله‌کشی...
donya-e-eqtesad.com 22/07/1947 تاریخ
حبیب بابایی: تا پیش از لوله کشی آب تهران، قنات‌ها، نهرها و جویبارهای دور و اطراف شهر آب مصرفی مردم پایتخت را تامین می‌کردند. دولتمردان و افراد ثروتمند...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF