جستجو: سال=1936 ماه=01-ژانویه

روزی که زنان ایرانی کلاه به سر شدند ...
webzine.mehrnews.com 08/01/1936 تاریخ
مجله مهر: رضا شاه بعد از تنها سفر خارجی‌اش به ترکیه در ۱۲ خرداد ۱۳۱۳، تحت تأثیر اقدامات غرب‌گرایانه آتاتورک قرار گرفت، در این دوره نیز شایعاتی درباره ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF