جستجو: سال=1931 ماه=07-ژوئیه

اجباري شدن ثبت نكاح و طلاق...
donya-e-eqtesad.com 26/07/1931 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: بحث درباره لايحه اجباري شدن ثبت نكاح و طلاق كه سوم مرداد سال 1310 (ژوئيه 1931) به مجلس تسليم و با مخالفت‌هايي رو‌به‌رو شده بود از...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF