جستجو: سال=1928 ماه=10-اکتبر

دستگيري و تبعيد شبانه آيت‏اللَّه "سيد حسن مدرس" به خواف به دستور "رضاخ...
rasekhoon.net 08/10/1928 تاریخ
دستگیری و تبعید شبانه آیت‏اللَّه "سید حسن مدرس" به خواف به دستور "رضاخان" (1307 ش) در پی مخالفت‏های مكرر آیت‏اللَّه مدرس با دیكتاتوری رضاخان پهلوی، به...ادامه مطلب»

اعزام نخستین گروه دانشجویان به اروپا...
donya-e-eqtesad.com 04/10/1928 فرهنگ
در 12 مهرماه سال 1307 ش. در اجرای قانون مصوب یکم خرداد همان سال، نخستین دسته دیپلمه‌های برگزیده روانه اروپا شدند تا در آنجا به هزینه دولت ایران به تحص...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF