جستجو: سال=1926 ماه=10-اکتبر

نخستین گام‌های بخش خصوصی در ایران اتاق در برابر دولت ...
donya-e-eqtesad.com 09/10/1926 تاریخ
اولین اتاق تجاری ایران، در 16 مهرماه 1305 هجری شمسی در وزارت بازرگانی در تهران به ریاست حاج حسین‌آقا مهدوی امین‌الضرب و دبیری میرزا غلامحسین کاشف و می...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF