جستجو: سال=1925 ماه=07-ژوئیه

محاكمه مديركل آلماني بانك ملي ايران...
donya-e-eqtesad.com 25/07/1925 تاریخ
گـروه تـاریخ و اقتصـاد: محاكمه دكتر «ليند بلات» مديركل آلماني بانك ملي ايران كه با جعل ترازنامه و حساب‌هاي سود و زيان مرتكب گزارش خلاف واقع و اختلاس ش...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF