جستجو: سال=1916

اخراج آلمانی‌ها از ایران در جریان جنگ جهانی اول...
donya-e-eqtesad.com 30/06/1916 تاریخ
نهم تیرماه 1295 گروه تاریخ و اقتصاد: در چنین روزی در سال 1916 میلادی، نیروهای انگلیسی (عمدتا هندی) به فرماندهی ژنرال «سر پرسی سایکس» به نام بیرون راند...ادامه مطلب»

توافق‌نامه سایکس–پیکو بین انگلیس و فرانسه ...
parseed.ir 19/05/1916 تاریخ
*** نقشه پیمان سایکس-یکو موافقت‌نامه سایکس-پیکو بر پایه سازش سری ۱۹۱۶ میان دولت‌های پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و فرانسه بود. امپراتوری روسیه نیز با ا...ادامه مطلب»

قرارداد «خوشتاریا»...
donya-e-eqtesad.com 27/01/1916 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: این روزها مصادف با سالگشت مصوبه مجلس شورای ملی در زمینه واگذاری استخراج نفت شمال به شرکت آمریکایی «استاندارد اویل» در سال 1300 اس...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF