جستجو: سال=1915 ماه=11-نوامبر

منحل شدن مجلس سوم شورای ملی...
donya-e-eqtesad.com 15/11/1915 تاریخ
در روز ۲۳ آبان ۱۲۹۴ هجری شمسی سومین دوره مجلس شورای ملی با کمتر از یک سال فعالیت منحل شد و به کار خود پایان داد. پس از آنکه ناصرالملک، نایب‌السلطنه با...ادامه مطلب»

تصرف قزوین توسط قوای روس...
donya-e-eqtesad.com 09/11/1915 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: روز ۱۷ آبان ۱۲۹۴ شمسی شهر قزوین به تصرف نظامیان روسیه در آمد. هرچند ایران کوتاه زمانی پس از آغاز جنگ جهانی اول بی‌طرفی خود را اعل...ادامه مطلب»

اشغال شهر قزوين توسط سپاهيان روس در جريان جنگ جهاني اول(1294ش)...
rasekhoon.net 09/11/1915 تاریخ
اشغال شهر قزوین توسط سپاهیان روس در جریان جنگ جهانی اول(1294ش) در طول جنگ ‌جهانی اول ایران عملا به عرصه تهاجم نظامی و سیاسی و تبلیغاتی نیروهای روس، ان...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF