جستجو: سال=1914 ماه=02-فوریه

گزارشی از مدیره مدرسه بنات انزلی در سال 1292...
donya-e-eqtesad.com 01/02/1914 تاریخ
خدمت سرکار عليه عاليه مزين‌السلطنه، مديره مدرسه مبارکه مزينيه و اداره جريده روزنامه شکوفه، پس از تقديم مراسم مودت، معروض مي‌دارد: چندي است کمينه، فقط ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF