جستجو: سال=1894 ماه=05-مه

بلوای احداث کارخانه قند کهریزک! ...
donya-e-eqtesad.com 28/05/1894 تاریخ
نگاهی به «پیشینه» صنعت قند و شکر بلوای احداث کارخانه قند کهریزک! حسن فرازمند: در شماره پیشین گزارش مربوط به چگونگی آغاز به کار کارخانه‌های قند در ایر...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF