جستجو: سال=1888

حکومت‌داری فرانسویان از نگاه تاجر ایرانی...
donya-e-eqtesad.com 20/07/1888 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید نامه امین‌الضرب است در مورخ 11 ذیقعده 1305/ 20 ژوئیه 1987، زمانی که در فرانسه به سر می‌برد و این نامه را خطاب به ا...ادامه مطلب»

شرکت سهامی راه‌آهن و تراموا در ایران...
donya-e-eqtesad.com 30/05/1888 تاریخ
گروه تاریخ‌واقتصاد: در اثر امتیازنامه رمضان 1305ق/30مه1888م، دولت ایران به مدت 93 سال این حق را به شخصی به نام «باتال» داد تا در شهر تهران تراموا (ترا...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF