جستجو: سال=1852

اعدام اولین زنی که در ایران بی‌حجاب شد ...
afkarnews.ir 18/08/1852 تاریخ
۲۷ مرداد ۱۲۳۱ هجری شمسی این نوشتار شخصیت "زرین تاج قزوینی" یکی از زنان بهایی را که زمینه ساز و مجری توطئه کشف حجاب در ایران بود را مورد بررسی قرار می ...ادامه مطلب»

قتل اميرکبير به دستور ناصرالدين شاه ...
irdc.ir 08/01/1852 تاریخ
ميرزا تقي خان اميرکبير، از بزرگترين رجال سياسي ايران و از بزرگترين وزراي ايران است که در سال 1223 هـ ق در خانواده اي از طبقات پايين متولد شد. پدرش آشپ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF