جستجو: سال=1797 ماه=06-ژوئن

آعاز پادشاهی فتحعلی شاه قاجار ...
1host2u.com 17/06/1797 تاریخ
فتحعلی شاه قاجار دومین شاه از دودمان قاجار بود که از ۱۱۷۶ (۱۷۹۷ م./۱۲۱۲ ق.) تا ۱۲۱۳ (۱۸۳۴ م./۱۲۵۰ ق.) به مدت ۳۶ سال و ۸ ماه فرمانروایی کرد. محل تولد ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF