جستجو: سال=1747

قتل نادرشاه ...
1host2u.com 20/06/1747 تاریخ
نادر شاه در اواخر عمر تغییر اخلاق داد و پسر خود رضاقلی میرزا را کور کرد. سپس از کار خود پشیمان شد و برخی از اطرافیان خود را که در این کار آنها را مقصر...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF