جستجو: سال=1633

محاکمه دانشمند بزرگ زمین ثابت است!...
donya-e-eqtesad.com 22/06/1633 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: در بيست‌ودوم ژوئن سال 1633 ميلادي (اول تيرماه 1012 هجري شمسي) گاليله‌ئوگاليله‌ئی در انظار عمومي شهررم و در حضور مقامات کلیسای ارت...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF