جستجو: سال=1220

شروع محاصره نیشابور توسط جبه نویان در پی حمله مغول به نیشابور. ...
fa.wikipedia.org 22/05/1220 تاریخ
*** حملات چنگیز خان حمله مغول به نیشابور یا سقوط نیشابور (میلادی ۱۲۲۱) بخشی از حملات مغول به سلطنت خوارزمشاه بود که طی آن شهر نیشابور و ربع نیشابور اش...ادامه مطلب»

حمله مغول و سقوط نیشابور ...
fa.wikipedia.org 22/05/1220 تاریخ
حمله مغول به نیشابور یا سقوط نیشابور (میلادی ۱۲۲۱) بخشی از حملات مغول به سلطنت خوارزمشاه بود که طی آن شهر نیشابور و ربع نیشابور اشغال و غارت گشت. حمل...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF