محبوبترین نام های ایرانی:قسمت دوم امیرعباس - ملیکا

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت دوم امیرعباس - ملیکا...
fouman.com ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ خ.ا.ب.

کلیدواژه ها:#Fouman.com، #اردشیر، #اسحاق، #اعتبار، #امام، #اوستا، #اوستایی، #ایران، #ایرانی، #تبریز، #تورات، #ثبت_احوال، #جستجو، #حضرت، #خدا، #شاهنامه، #عربي، #عروس، #فارسی، #فاطمه، #قباد، #قرآن، #قران، #محبوبترین_نام_های_ایرانی، #محمدجواد، #مرو، #مصر، #معصومه، #مقدس، #مهدیه، #موسی، #پارسی، #پزشک، #پلاک، #پهلوی، #کرمان، #کیخسرو، #یونانی

لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیان داشته اند. با اینکه برخی از این نام ها ریشه پارسی دارند ، اسم هایی با ریشه عربی ، ترکی ، کردی و حتی یونانی نیز بسیار رایج هستند.
قسمت دوم:

26 - امیرعباس : :امیر شجاع و دلاور ، پادشاه و حاکم چون شیر.
سفارش پلاک اسم امیرعباس

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=594
27 - معصومه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: maesume) (عربی) (مؤنث معصوم) (در قدیم) زن بی گناه و پاک معصوم ، (در اعلام) لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا (ع) - مؤنث معصوم ، بی گناه و پاک بي گناه منع شدهسفارش پلاک اسم معصومه

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=702

28 - یسنا : ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: yasnā) (اوستایی) هم ریشه با یشت ، در لغت به معنی پرستش ، ستایش ، نماز ، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش های پنجگانه ی اوستا و مهمترین آنهاست - حمد و ستایش خداوند ، نام یکی از بخش های اوستا استپرستش
سفارش پلاک اسم یسنا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=751
29 - محدثه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mohaddese) (عربی) (مؤنث مُحَدِث ) ، مُحَدِث (زن ) ، مُحَدِث به علاوه (در اعلام) یکی از القاب حضرت زهرا (س) - مؤنث محدث ، گوینده سخن ،

سفارش پلاک اسم محدثه

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=682
30 - مهسا : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mahsā) (مه = ماه + سا (پسوند شباهت) ) ، مثل ماه ، مانند ماه ، (به مجاز) زیبا رو - مانند ماه ، زیبا
مانند ماه -زيبارو-مهسا

سفارش پلاک اسم مهسا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=711
31 - علی اصغر : علي کوچکتر: اصغر : (عربي) كوچكتر ، خردتر ، كِهتر. [اين نام به اعتبار نام حضرت علي اصغر(ع) فرزند كوچك امام حسين(ع) شرف و رواج دارد].
سفارش پلاک اسم علی اصغر

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=661
32 - عرفان : نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: erfān) (عربی) (در تصوف) مکتبی که وصول به حقیقت معرفت خداوند را از طریق ریاضت و تهذیب نفس و تأمل جستجو می کند ، یکی از مراحل سلوک ، معرفت ، شناخت بر مبنای اصول مکتب تصوف ، (در قدیم) شناخت ، آشنایی - یکی از مراحل سلوک ، معرفت ، شناخت خداوند
سفارش پلاک اسم عرفان

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=658
33 - محمدجواد : بنده ستوده شده خدا و بخشاینده
سفارش پلاک اسم محمدجواد

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=687
34 - رقیه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: roqiye) (عربی) به معنی دعا ، تعویذ ، (در اعلام) یکی از چهار دختر پیغمبر اسلام (ص) از خدیجه ، دختر امام حسین (ع ) ، ]این واژه در عربی به صورت رُقَیَّه /roqayya (e) / تلفظ می شود[ - سحر و افسون ، نام یکی از چهار دختر پیامبر (ص) از خدیجه
سفارش پلاک اسم رقیه

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=629
35 - فاطمه زهرا : صديقه کبري-دختر پيامبرو خديجه

سفارش پلاک اسم فاطمه زهرا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=667
36 - یاسین : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: yāsin) (عربی) (= یس) سوره ی سی و ششم از قرآن کریم ، دارای صدو هشتاد و یک آیه - نام سوره ای در قرآن کریم
سفارش پلاک اسم یاسین

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=750
37 - امیرمهدی : امیر هدایت شده ، فرمانروای ارشاد گردیده – ترکیب نامهای امیر و مهدی ، کسیکه حضرت صاحب الزمان سرور و فرمانده اوست
سفارش پلاک اسم امیرمهدی

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=597
38 - سارا : ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: sārā) (در قدیم) خالص ، بی آمیختگی ، (در اعلام) نام زن حضرت ابراهیم (ع) و مادر اسحاق (ع) - شاهزاده خانم ، نام همسر ابراهیم (ع) و مادر اسحاق (ع)

سفارش پلاک اسم سارا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=635
39 - مائده : ریشه اسم: عربی
معنی: سفره ، سفره آسمانی - خوردنی ، طعام ، نام سوره ای در قرآن کریم
خوردني-خواني که بر آن طعام باشد

سفارش پلاک اسم مائده

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=675
40 - طاها : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: tāhā) (عربی) (= طه ) ، طه ]طاها نگارش فارسیانه طه می باشد[ - نام سوره ای در قران کریم

سفارش پلاک اسم طاها

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=654
41 - پارسا : پاکدامن-پرهيزکار-ديندار-عارف-پارسي-ايران
پارسا. (ص ) آنکه از گناهان پرهیزد و به طاعت و عبادت و قناعت عمر گذارد. پرهیزکار و دور از معاصی و ذمائم

سفارش پلاک اسم پارسا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=737
42 - سارینا : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sārinā) خالص ، پاک - خالص ، پاک

سفارش پلاک اسم سارینا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=636
43 - مهدیه : مَهْديه : (عربي) كسي كه خداوند رستگاري را و راه راست را برايش تعيين كرد
ریشه اسم: عربی
معنی: مؤنث مهدی ، عروس

سفارش پلاک اسم مهدیه

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=707
44 - سجاد : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sajjād) (عربی) بسیار سجده کننده ، (در اعلام) لقب امام چهارم زین العابدین ابن حسین (ع) - بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان
سفارش پلاک اسم سجاد

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=640
45 - ماهان : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: māhān) (در اعلام) نام پسر کیخسرو ، پسر اردشیر ، پسر قباد ، نام یکی از شهرهای استان کرمان و نام دشت بزرگی در مغربِ تبریز - روشن و زیبا چون ماه ، نام شهری در استان کرمان ، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه منسوب به ماه

سفارش پلاک اسم ماهان

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=677
46 - هانیه : هانیه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hāniye) (عربی) شادمان ، خوشبخت - هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وسایل آرامش و آسایش شوهر خود را فراهم میکند

سفارش پلاک اسم هانیه

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=733
47 - متین : محکم استوار-باوقار-از نام پروردگار
سفارش پلاک اسم متین

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=680
48 - ایلیا : ریشه اسم: سریانی
معنی: (تلفظ: iliyā) در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است در قاموس کتاب مقدس ایلیا همان الیاس است الیاس - راستگوی بزرگ ، نام حضرت علی (ع) در تورات
سفارش پلاک اسم ایلیا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=599
49 - سینا : ریشه اسم: فارسی,عبری
معنی: (تلفظ: sinā) (= سئنا ) ، به معنی دانشمند است که در ایران باستان خانواده های دانشمند را سئنا می گفتند ، (در اعلام) نام پدرِ ابوعلی حسین بن عبدالله معروف به ابوعلی سینا دانشمند معروف ایرانی - صفت مشبه از سنبیدن ، سوراخ کننده ، نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی (ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد ، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

سفارش پلاک اسم سینا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=648
50 - ملیکا : ملیکا به معنای فرشته هستش درزبان پارسی و در زبان یونانی نام معشوقه ی زئوس و به معنای پادشاه یا ملکه هستش و نام مادر حضرت مهدی (ع)هست و ملیکا نیز به معنای گیاه خودرویی هست که از خوانواده ی گندم ها هستن اما من شنیدم به یک زبان دیگه هم ترانه معنی میدهدوتلفظ دقیق ملیکا هم melikaهست
نام نوعي گياه نوعي شعرغنايي

سفارش پلاک اسم ملیکا

* * * http://1host2u.com/artemis.php?prdid=758
---------------------قسمت اول : فاطمه - هستی
http://parseed.ir/?fz=24868
--- ---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
محبوبترین نام های ایرانی:قسمت پنجم: الهه--فاطیما پلاک اسم ایرانی-پلاک ...
indoors.ir ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت اول - فاطمه - هستی...
fouman.com ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ خ.ا.ب.
محبوبترین نام های ایرانی: طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیان داشت...ادامه مطلب»

چهار شنبه سوری مبارك ...
roozenoo.blogspot.com ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ فرهنگ
چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبهٔ سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود. در شاهنامهٔ فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای...ادامه مطلب»

سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت چهارم: کیان--مهدیس پلاک اسم ایرانی-پلاک ...
indoors.ir ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»


EOF